1. Chính sách bảo mật này mô tả cách thức mà W88.com xử lý thông tin của quý khách và dữ liệu quý khách cung cấp cho chúng tôi có thể quản lý tham gia trong các sản phẩm và các trò chơi , các chức năng tổng thể và hoạt động của hệ thống và trang web. Tham khảo mục 6.4

2. Quý khách đồng ý, thừa nhận và tán thành cho W88.com tiến hành thực hiện thông tin của quý khách và mục đích cho phép sử dụng dữ liệu, đăng ký tài khoản và sử dụng trang web để cho phép quý khách tham gia trong các sản phẩm của chúng tôi và các trò chơi để cung cấp dịch vụ cho quý khách

3. W88.com chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu cho phép quý khách tham gia trong các sản phẩm và các trò chơi, và thực hiện các hoạt động liên quan đến sự tham gia của quý khách trong các trò chơi và các thủ tục xác minh tài khoản của quý khách.

4. Bằng cách gửi thông tin của quý khách và dữ liệu cho chúng tôi và sử dụng trang web, quý khách đồng ý cho tất cả các tiết lộ giữa các công ty thuộc W88.com (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch chéo, nhà cung cấp , cổng thanh toán) có thể chịu trách nhiệm cho một số chức năng và hoạt động hệ thống và trang web như quy định trong chính sách bảo mật
Thông tin cá nhân và dữ liệu của quý khách có thể sử dụng cùng lúc với các thông tin khác với mục đích sau:

(a) Liên quan đến các giao dịch bao gồm thanh toán trực tuyến và thanh toán ngoại tuyền (truyền thống)

(b) Giao dịch các vé cược

(c) Quản lý tài khoản thành viên và nâng cấp hồ sơ thành viên

(d) Tuân thủ các trách nhiệm pháp lý và dịch vụ của chúng tôi

(e) Nghiên cứu, khảo sát và phân tích thành viên

(f) Cung cấp khuyến mãi , các sản phẩm và hỗ trợ

(g) Giám sát các giao Giám sát các giao dịch thành viên để kiểm tra việc gian lận, hoạt động cá cược bất thường, gian lận tiền thưởng, thông đồng cược nhóm và gian lận.

5. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ quý khách bằng điện thoại, email, tin nhắn (SMS) và hoặc thậm chí bằng tất cả các kênh liên hệ. Nếu các cuộc gọi đến và đi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đều được ghi âm cho các mục địch an ninh và yêu cầu với bất kì vấn đề quý khách nhận từ nhóm hỗ trợ.

6. Cookies thông tin liên hệ được chuyển vào ổ cứng máy tính của quý khách. Chúng tôi sử dụng một số cookies cho việc hoạt động trang web. Vui lòng nhấp chon xóa cookies từ trình duyệt của quý khách nếu quý khách muốn xóa bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trên máy tính của quý khách

7. Bất kỳ chính sách bảo mật của chúng tôi có thay đổi sẽ được đăng trên trang này và có hiệu lực ngay lập tức

8. W88.com có thể công bố giải thưởng của quý khách trên web dưới trang “Người Chiến Thắng” và trong thị trường cụ thể (ví dụ: bản tin, biểu ngữ). Các ấn phẩm này sẽ bao gồm các thành viên” Tên Đăng Nhập” và số tiền thắng.

9. W88 cam kết bảo vệ sự riêng tư của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi. “Thông tin cá nhân” là bất kỳ thông tin nào về bạn và có thể bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, địa chỉ email của bạn, bao gồm loại phương thức thanh toán bạn định sử dụng và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể muốn cung cấp.

  • Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân của mình cho mục đích đăng ký và mở tài khoản với chúng tôi, và khi tài khoản được mở, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý cho các mục đích chống rửa tiền (AML). Khi bạn đã là khách hàng và bạn phải sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã chọn để đăng nhập trang web. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trên máy tính của Khách hàng và được liên kết với thông tin người dùng cụ thể. Việc sử dụng cookie không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khi Khách hàng truy cập trang web của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt internet chấp nhận cookie trên cơ sở tiêu chuẩn. Khách hàng có thể hủy kích hoạt việc sử dụng cookie trong cài đặt bảo mật của họ. Khi tải trang web, máy chủ sẽ ghi lại địa chỉ IP của máy tính yêu cầu, hệ điều hành, cũng như loại trình duyệt mà khách hàng sử dụng.
  • Chúng tôi sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích sau: quản lý tài khoản của bạn, duy trì hồ sơ của riêng chúng tôi, giám sát việc sử dụng trang web, chất lượng dịch vụ và thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm theo thời gian. Mọi bản lưu giữ vẫn là tài sản của W88 và sẽ được sử dụng duy nhất và nghiêm ngặt cho các mục đích đã nói ở trên. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt, chúng tôi có thể giám sát bất kỳ thông tin liên lạc nào của bạn với chúng tôi dù bằng văn bản hay bằng thư điện tử. E-mail không được mã hóa đến và đi từ các khu vực công cộng hoặc riêng tư của trang web này.
  • Trong từng trường hợp cụ thể, chúng tôi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc bởi một công ty liên kết hoặc đối tác kinh doanh. Việc sử dụng dữ liệu nói trên của họ bị hạn chế trong phạm vi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ hoặc việc cung cấp dịch vụ tương ứng. Do đó, chỉ những dữ liệu tối thiểu bắt buộc sẽ được cung cấp. Các bên thứ ba sẽ được coi là bộ kiểm soát dữ liệu chung hoặc bộ xử lý dữ liệu tùy từng trường hợp và các biện pháp bảo vệ thích hợp sẽ được thực thi giữa W88 và bên thứ ba đối với dữ liệu cá nhân của bạn.
  • Chính sách Bảo mật này được đặt ra bằng một số ngôn ngữ khác nhau. Trong khi phiên bản tiếng Anh sẽ luôn có sẵn, trong trường hợp có sự khác biệt hoặc tranh chấp giữa các phiên bản ngôn ngữ khác nhau, phiên bản có lợi nhất cho Khách hàng sẽ được áp dụng.